Bất động sản

Trở ngại trong phát triển vật liệu xây dựng xanh
Trở ngại trong phát triển vật liệu xây dựng xanh
TTV Online - Sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường (vật liệu xanh) đang trở thành xu hướng tất yếu và là mục tiêu hướng tới của ngành công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng. Tuy nhiên, tại Việt Nam, vật liệu xanh đưa vào các công trình xây dựng trên thực tế còn rất hạn chế bởi nhiều nguyên nhân khác nhau.

Thông báo