Cộng đồng

Đứa con của “thần gốm”
Đứa con của “thần gốm”
8 tuổi đã biết chuốt gốm trên bàn xoay, chưa đến 2 năm đã học hết “gia phả” của nghề, ở cái tuổi “thất thập cổ lai hy” bà Võ Thị Lợi (74 tuổi) vẫn miệt mài giữ lửa cho gốm. Không phải ngẫu nhiên mà những người dân xứ gốm Nhạn Tháp - Vân Sơn (xã Nhơn Hậu, Thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) gọi bà là “phù...
Đứa con của “thần gốm”
Đứa con của “thần gốm”
8 tuổi đã biết chuốt gốm trên bàn xoay, chưa đến 2 năm đã học hết “gia phả” của nghề, ở cái tuổi “thất thập cổ lai hy” bà Võ Thị Lợi (74...

Thông báo