Gốm Bát Tràng “thời 4.0”
Gốm Bát Tràng “thời 4.0”
Trong thời cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế sâu rộng, cũng như nhiều nghề thủ công và làng nghề truyền thống khác, nghề gốm và làng...
Xuất khẩu lâm sản tháng 1 tăng 11%
Xuất khẩu lâm sản tháng 1 tăng 11%
Giá trị xuất khẩu lâm sản tháng 1/2019 ước đạt 903 triệu USD, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2018; trong đó: gỗ và sản phẩm gỗ đạt 852 triệu USD, tăng 10%; lâm sản...

Thông báo