Hoạt động Hội

Phiên họp triển khai công tác Cụm thi đua khối kinh tế
Phiên họp triển khai công tác Cụm thi đua khối kinh tế
TTV Online - Ngày 10/10/2018, Trung ương Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam - Trưởng cụm thi đua khối kinh tế theo công văn số 4749/MTTW-BTT của Ủy ban TW Mặt trận tổ quốc Việt Nam - đã tổ chức phiên họp triển khai công tác thi đua và thống nhất nội dung Biểu bảng chấm điểm bình xét thi đua; kế hoạch thi đua, định hướng cho cụm năm 2019. 

Thông báo