Hội MNKHĐQ Việt Nam tổ chức thành công Lễ ký kết giao ước thi đua các tổ chức thành viên khối kinh tế

Ngày đăng: 12:13 31/08/2018

TTV Online - Căn cứ công văn hướng dẫn số 116/HD-MTTW-BTTcủa Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc tổ chức hoạt động cụm thi đua của các tổ chức thành viên, sáng 31/8, Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam (Cụm trưởng Cụm thi đua Khối Kinh tế) tổ chức Hội nghị Ký kết giao ước thi đua các tổ chức thành viên khối kinh tế thuộc Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2018.

Ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Uỷ ban TWMTTQ Việt Nam và ông Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Làm vườn Việt Nam

TS. Lê Ngọc Dũng, Uỷ viên Uỷ ban TWMTTQ Việt Nam; Chủ tịch Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam và Hội Nghệ nhân Thương hiệu Việt Nam (người ngoài cùng bên trái)

Tới dự Hội nghị có ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Uỷ ban TWMTTQ Việt Nam; TS Thang Văn Phúc, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ; TS. Lê Ngọc Dũng, Uỷ viên Uỷ ban TWMTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam và Hội Nghệ nhân Thương hiệu Việt Nam và đại diện lãnh đạo Liên minh hợp tác xã Việt Nam; Phòng Thương mại công nghiệp Việt Nam và các Hội: Hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam; Hội Làm vườn Việt Nam; Hội Làng nghề Việt Nam; Hội Nghề cá Việt Nam; Hội Sinh vật cảnh Việt Nam; Hội Doanh nghiệp Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam...

Các đại biểu tham dự Hội nghị. 

Tại báo cáo dự thảo kế hoạch hoạt động của Cụm, ông Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Làm vườn Việt Nam, Phó Cụm trưởng Cụm thi đua các tổ chức thành viên khối kinh tế cho biết, nhằm tăng cường hoạt động và phát huy vai trò các tổ chức thành viên, Ban Thường vụ Uỷ ban TWMTTQ Việt Nam đã có hướng dẫn tổ chức hoạt động Cụm thi đua các tổ chức thành viên.

Theo đó, Cụm thi đua có Cụm trưởng và các thành viên. Cụm trưởng do các thành viên trong Cụm giới thiệu luân phiên trong dịp tổng kết cụm thi đua hàng năm. Cụm thi đua hoạt động theo nguyên tắc bình đẳng, tự giác, công khai, đoàn kết, hợp tác, cùng phát triển theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Uỷ ban TWMTTQ.

Mục đích, yêu cầu Cụm thi đua nhằm đẩy mạnh các phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của đơn vị; nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng: động viên, khen thưởng kịp thời, chính xác các tập thể, cá nhân có thành tích tích cực trong thực hiện nhiệm vụ. Phát hiện, xây dựng và nhân rộng các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến…

Nội dung thi đua gồm thi đua nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp hội viên, doanh nghiệp, doanh nhân và người làm nghề, củng cố và phát huy khối đại đoàn kết dân tộc. Thi đua phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của hội viên, doanh nhân, doanh nghiệp, triển khai cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Thi đua phát huy dân chủ, đại diện bảo vệ quyền lợi, lợi ích chính đáng của nhân; mở rộng, nâng cao hoạt động đối ngoại nhân dân...

Đoàn chủ tịch của Hội nghị.

Tại Hội nghị, TS Lê Ngọc Dũng, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ kim hoàn Đá quý Việt Nam, Cụm trưởng Cụm thi đua của các tổ chức thành viên Khối kinh tế khẳng định: Cần nâng cao chất lượng công tác khen thưởng bằng cách xây dựng các tiêu chí cụ thể, sát thực các hình thức khen thưởng trước khi phát động thi đua, trên cơ sở đó tổng kết, đánh giá và xét khen thưởng theo tiêu chi đã xây dựng.

TS Lê Ngọc Dũng cũng thông tin thêm về tiến độ hoạt động của Cụm thi đua. Theo đó, từ tháng 10/2018, các đơn vị thành viên triển khai các nội dung đã ký kết trong giao ước thi đua đến đơn vị mình và tiến hành kiểm tra chéo theo các nội dung đơn vị đã đăng ký triển khai. Từ tháng 11-12/2018, các thành viên trong Cụm họp tổng kết đánh giá, cho điểm theo tiêu chí thi đua, gửi báo cáo về Cụm trưởng. Sau đó, Cụm trưởng sẽ đề xuất hình thức khen thưởng với Uỷ ban TWMTTQ.

Hội nghị đã nghe ý kiến thảo luận của đại diện lãnh đạo các thành viên trong Cụm thi đua để hoàn thiện kế hoạch tổ chức hoạt động thi đua của Cụm. Hội nghị cũng đã cho ý kiến về Bảng chấm điểm và bình xét thi đua các tổ chức thành viên khối kinh tế.

Kết luận Hội nghị, ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Uỷ ban TWMTTQ Việt Nam cho biết,  việc tổ chức Cụm thi đua các tổ chức thành viên khối kinh tế nhằm cụ thể hoá Luật Thi đua Khen thưởng. Cụm thi đua sẽ là nơi triển khai phong trào thi đua, nâng cao năng suất lao động các thành viên trong Cụm. TWMTTQ Việt Nam đánh giá cao 9 đơn vị thành viên thuộc Cụm trong việc triển khai nhiệm vụ, phong trào thi đua của đơn vị mình đã có những cách làm hay, sáng tạo, chủ động.

Đồng chí Phó chủ tịch Mặt trận TW nhấn mạnh, cần cụ thể hoá hoặc bổ sung các nội dung cho phù hợp với đặc thù của cụm. Các tổ chức phải phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong sản xuất, áp dụng khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm của hội viên. Hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, công tác xã hội ở địa phương, cơ sở. Trên tinh thần đó, đồng chí đề nghị các đơn vị tùy từng đặc thù của mình để cụ thể hoá những tiêu chí bình xét chấm điểm theo khung của TWMTTQ Việt Nam cho phù hợp với tình hình hoạt động của đơn vị. Đồng chí Phó Chủ tịch Uỷ ban TWMTTQ Việt Nam tin tưởng Cụm thi đua các tổ chức thành viên khối kinh tế sẽ là hoạt động hiệu quả, đóng góp nhiều vào phong trào Thi đua khen thưởng của Mặt trận.

*Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Những tiết mục văn nghệ mở đầu Hội nghị. TS. Lê Ngọc  Dũng trình bày ca khúc Bác Hồ Một Tình yêu bao la

Nhà báo Trương Thúy Hà, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam thể hiện ca khúc "tình yêu trên dòng sông quan họ.

Một tiết mục hát văn.

Tiết mục hợp xướng của tập thể cán bộ Trung ương Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam

TS. Lê Ngọc Dũng, Uỷ viên Uỷ ban TWMTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Làm vườn Việt Nam trình bày Kế hoạch hoạt động Cụm.

Cá đại biểu tham gia tham luận vào các Dự thảo hoạt động Cụm và quy chế bình xét.

Ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Uỷ ban TWMTTQ Việt Nam phát biểu kết luận Hội nghị.

Các thành viên cụm thi đua kinh tế ký giao ước thi đua.

Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội.

Dũng Thế

Thông báo