Nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt may, da giày 7 tháng đầu năm 2019 tăng 3,92%

Ngày đăng: 08:18 27/08/2019

Tính chung trong 7 tháng đầu năm 2019, kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này đạt hơn 3,4 tỉ USD, tăng 3,92% so với cùng kỳ năm 2018.

Kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng nguyên phụ liệu dệt may, da, giày của Việt Nam trong tháng 7/2019 đạt 526 triệu USD, tăng 10,68% so với tháng trước đó và tăng 4,56% với cùng tháng năm 2018. 

Trong tháng 7/2019, Việt Nam nhập khẩu nhóm mặt hàng này chủ yếu từ Trung Quốc với 213 triệu USD, chiếm 40,6% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, tăng 13,2% so với tháng trước đó và tăng 20,03% so với cùng tháng năm 2018, nâng tổng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này từ Trung Quốc lên hơn 1,3 tỉ USD, tăng 11,63% so với cùng kỳ năm 2018. 

Tiếp theo là Hàn Quốc với hơn 69 triệu USD, chiếm 13% trong tổng kim ngạch, tăng 4,62% so với tháng 6/2019 song giảm 10,36% so với cùng tháng năm 2018, nâng tổng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này từ Hàn Quốc lên 447 triệu USD, giảm 1,91% so với cùng kỳ năm 2018.

Đứng thứ ba là thị trường Mỹ với 40 triệu USD, chiếm 7,7% trong tổng kim ngạch, giảm 7,76% so với tháng 6/2019 song tăng 13,8% so với cùng tháng năm 2018, nâng tổng kim ngạch từ thị trường này lên hơn 300 triệu USD, tăng 35,62% so với cùng kỳ năm 2018.

Nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt may, da giày Việt Nam 7 tháng đầu năm 2019 tăng 3,92%

Sau cùng là Đài Loan (TQ) với hơn 32 triệu USD, chiếm 6% trong tổng kim ngạch, tăng 3,67% so với tháng 6/2019 song giảm 7,54% so với cùng tháng năm 2018, nâng tổng kim ngạch từ thị trường này lên 250 triệu USD, giảm 5,8% so với cùng kỳ năm 2018.

Một số thị trường có kim ngạch nhập khẩu nguyên liệu dệt may, da giày vào Việt Nam trong 7 tháng đầu năm 2019 tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2018 bao gồm, Singapore tăng 112,99% lên hơn 2,6 triệu USD, Tây Ban Nha tăng 53,98% lên 8,7 triệu USD, Đức tăng 53,97% lên hơn 24 triệu USD, sau cùng là Mỹ tăng 35,62% lên hơn 300 triệu USD. 

Tuy nhiên, một số thị trường có kim ngạch nhập khẩu giảm mạnh bao gồm, Newzealand giảm 59,07% so với cùng kỳ năm 2018 xuống 2,5 triệu USD, tiếp theo là Canada giảm 57,86% xuống 9,6 triệu USD, Áo giảm 53,75% xuống còn 665 nghìn USD, sau cùng là Australia giảm 27,97% so với cùng kỳ năm 2018 xuống còn 9,2 triệu USD.   

Theo cungcau.vn

Thông báo