Trường hợp nào phải hủy thầu?
Trường hợp nào phải hủy thầu?
Trường hợp thời điểm đóng thầu quy định trong hồ sơ yêu cầu không thống nhất với thông báo mời chào hàng làm ảnh hưởng đến các mục tiêu của...
Thỏa thuận liên danh thế nào là hợp lệ?
Thỏa thuận liên danh thế nào là hợp lệ?
Trường hợp trong thỏa thuận liên danh có các nội dung khác so với hướng dẫn tại mẫu thỏa thuận liên danh trong hồ sơ mời thầu thì bên mời thầu cần yêu cầu...
Công trình nào phải mua bảo hiểm?
Công trình nào phải mua bảo hiểm?
Theo phản ánh của bà Ngô Thị Thu Hiền (Đà Nẵng), Nghị định 119/2015/NĐ-CP quy định, công trình bắt buộc phải lập báo cáo đánh giá tác...

Thông báo