Quyết định về việc chấm dứt công việc với bà Nguyễn Thị Huyền

Ngày đăng: 14:37 16/03/2018

Ngày 15/3/2018, Tạp chí điện tử TTV ra quyết định về việc chấm dứt công việc với bà Nguyễn Thị Huyền. Nội dung quyết định như sau:

Thông báo