Ví điện tử: Siết… nhưng đừng quá chặt
Ví điện tử: Siết… nhưng đừng quá chặt
Nhằm ngăn ngừa lợi dụng ví điện tử để rửa tiền, thực hiện hoạt động bất hợp pháp, NHNN đang đề xuất hạn mức giao dịch tối đa của ví điện tử của cá nhân...
"Cú hích" cho dòng vốn ngoại
Nếu chứng khoán Việt Nam lọt được vào danh sách nâng hạng thì đây sẽ là cú hích rất tốt cho dòng vốn nước ngoài.

Thông báo