Venezuela tính bán thêm vàng dự trữ
Venezuela tính bán thêm vàng dự trữ
 TTV Online  - Với tốc độ suy giảm đó, dự trữ vàng của ngân hàng trung ương sẽ gần như biến mất vào cuối năm nay, đồng nghĩa với việc chính phủ của...

Thông báo