Hoạt động Hội

Phiên họp triển khai công tác Cụm thi đua khối kinh tế
Phiên họp triển khai công tác Cụm thi đua khối kinh tế
TTV Online - Ngày 10/10/2018, Trung ương Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam - Trưởng cụm thi đua khối kinh tế theo công văn số 4749/MTTW-BTT của Ủy ban TW Mặt trận tổ quốc Việt Nam - đã tổ chức phiên họp triển khai công tác thi đua và thống nhất nội dung Biểu bảng chấm điểm bình xét thi đua; kế hoạch thi đua, định hướng cho cụm năm 2019. 
Việt Nam tiếp tục thể hiện là nền kinh tế mở lớn nhất thế giới
Việt Nam tiếp tục thể hiện là nền kinh tế mở lớn nhất thế giới
TTV Online - GDP Việt Nam dự báo tăng trưởng 6,8% trong năm 2018 trong điều kiện kinh tế vĩ mô ổn định. Tuy nhiên, về trung hạn, World Bank cho rằng tăng trưởng của Việt Nam đi theo xu hướng...

Thông báo