Hương ước, quy ước là gì?
Hương ước, quy ước là gì?
Đây là văn bản quy định các quy tắc ứng xử do cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố tự nguyện thỏa thuận thiết lập.
Cần hiểu đúng về vi bằng
Cần hiểu đúng về vi bằng
Vi bằng là chứng cứ khi xảy ra tranh chấp, chứ không có giá trị như văn bằng công chứng. Tuy nhiên, nhiều người vẫn không hiểu đúng về giá trị vi bằng.

Thông báo