Tư vấn sức khỏe

Sóng 5G có gây hại đến sức khỏe?
Sóng 5G có gây hại đến sức khỏe?
Việc cho phép phát triển hạ tầng viễn thông 5G trên thế giới đã tạo ra hai làn sóng. Một cho rằng chưa nên cấp phép thử nghiệm do lo ngại về sức khỏe, bên còn lại cho rằng 5G vô hại.
Sóng 5G có gây hại đến sức khỏe?
Sóng 5G có gây hại đến sức khỏe?
Việc cho phép phát triển hạ tầng viễn thông 5G trên thế giới đã tạo ra hai làn sóng. Một cho rằng chưa nên cấp phép thử nghiệm do lo ngại về sức khỏe,...

Thông báo