Đứa con của “thần gốm”
Đứa con của “thần gốm”
8 tuổi đã biết chuốt gốm trên bàn xoay, chưa đến 2 năm đã học hết “gia phả” của nghề, ở cái tuổi “thất thập cổ lai hy” bà Võ Thị Lợi (74...

Thông báo