Hỗ trợ đào tạo lao động làng nghề
Hỗ trợ đào tạo lao động làng nghề
Để sản phẩm thủ công mỹ nghệ cạnh tranh được trên thị trường và kim ngạch xuất khẩu đạt giá trị cao tại các thị trường tiềm năng, các làng nghề đang rất...
Đứa con của “thần gốm”
Đứa con của “thần gốm”
8 tuổi đã biết chuốt gốm trên bàn xoay, chưa đến 2 năm đã học hết “gia phả” của nghề, ở cái tuổi “thất thập cổ lai hy” bà Võ Thị Lợi (74...

Thông báo